Keus financiële planning
Keus financiële diensten

FINANCIËLE PLANNING GEEFT GRIP OP UW TOEKOMST

Heeft u een helder beeld van uw huidige financiële situatie? Weet u ook wat er nodig is om uw toekomstdromen te kunnen financieren? Als u op een of beide van deze vragen ‘nee’ antwoordt, dan is een financieel plan voor u een aanrader.

Neem afgewogen beslissingen

De weg naar uw toekomstdromen is over het algemeen niet zonder hobbels en hindernissen. Het is de vraag in hoeverre die uw financiële positie gaan beïnvloeden, en of u daar voorzieningen voor moet treffen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u werkloos wordt of arbeidsongeschikt raakt? Welke gevolgen brengt uw pensionering met zich mee? En als u overlijdt, blijven uw partner of (klein)kinderen dan goed verzorgd achter? Kan uw bedrijf worden voortgezet? Een financieel plan helpt u om afgewogen beslissingen te nemen.

Hoe ziet uw financieel plan eruit?

Een financiële planning houdt rekening met de fiscale en juridische realiteit, met sociale en toekomstvoorzieningen, met huwelijksvermogensrecht en erfrecht... alles waarmee u financieel gezien te maken kunt krijgen.

Op basis van een inventarisatiegesprek en controle van stukken, maakt Keus Financiële Planning een compleet plan. Daarbij hoort ook een advies waarin scenario’s zijn uitgewerkt van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid tot pensionering en voortijdig overlijden. Een korte samenvatting helpt u om de reikwijdte van het plan te overzien. Maar u kunt natuurlijk ook advies krijgen over een afgebakend onderwerp, zoals: hoe ziet de situatie er na mijn overlijden uit?

U heeft nu inzicht in wat er financieel gezien geregeld is en wat er nog zou moeten gebeuren. Bespreek uw situatie, toekomstbeeld en mogelijkheden voor financiële planning gerust met uw omgeving. Langzamerhand krijgt uw financieel plan zijn uiteindelijke vorm.

Heeft u besloten welke concrete stappen u wilt ondernemen om uw toekomst financieel gezien veilig te stellen? Nadat u akkoord heeft gegeven op de daarmee samenhangende kosten, gaat uw gecertificeerd financieel planner voor u aan de slag met de realisatie van uw wensen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met financieel planner Jan Weijman.